Kursus: Play Your Talent kick-off

Med Play Your Talent tilbyder Acindria et produkt, der kan forøge jeres virksomheds produktivitet med op til 30% og skaber langvarige resultater. Det er et produkt, der skaber overblik over og indfrier din organisations talentpotentiale. Et produkt der strømliner jeres talentudvikling, tiltrækning og fastholdelse. Et produkt der bidrager til en anerkendende virksomhedskultur, der styrker motivation, engagement og arbejdsglæde. Play Your Talent er et APP-baseret værktøj, der kombinerer personlighedstestning med adfærdsdesign for at optimere virksomhedens, teamets og den enkelte medarbejders talentudnyttelse. Forskning viser, at virksomheder kun udnytter 17% af det samlede talentpotentiale i staben – hvordan kan det være? Med dette værktøj sætter vi fokus på, at alle mennesker er talentfulde og skaber tydelighed omkring den enkeltes styrker, kompetencer og talent.

Play Your Talent muliggør real time dataindsamling og analyse af jeres medarbejdere mens de quizzer. Ved hjælp af overskuelige grafer og figurer skaber vi overblik over gruppens talent, typiske adfærd samt hvad der hhv. giver og dræner energi på både team- og individniveau.

 • Hvem henvender det sig til? Kurset henvender sig til AMR, HR, Ledere, medarbejdere mfl.
 • Hvilket udbytte kan du forvente af kurset? Konkret og anvendelig viden om talent og teamsammensætning mhp. maksimering af trivsel og performance.
 • For os er kurset en succes hvis du har fået noget viden med hjem du kan bruge på din arbejdsplads. Men vi vil også meget gerne hjælpe jer med at udvide og anvende jeres nye viden. Under ydelser kan du se hvordan.

Ydelser

Vi hjælper din virksomhed eller dit team med et skræddersyet Play-Your-Talent-Forløb. Vi laver real time dataindsamling og analyse af jeres medarbejdere mens de quizzer. Ved hjælp af overskuelige grafer og figurer skaber vi overblik over gruppens talent, typiske adfærd samt hvad der hhv. giver og dræner energi på både team- og individniveau. Teamets talent- og kompetenceprofil tydeliggøres, hvilket skaber opmærksomhed omkring teamets styrker og hvor det har sine udfordringer. Med Play Your Talent skaber vi en gensidig forståelse og værdsættelse af forskellighed så det bliver vendt fra konfliktpunkt til en styrke for samarbejdet og den optimale opgavefordeling.

Med et Play-Your-Talent-Forløb kan du forvente:

 • Overblik over talentpotentialet
 • Optimeret talentudnyttelse
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Målrettet kompetenceudvikling
 • Tiltrækning af talenter
 • Optimering af teamsammensætning
 • Adfærdsdesignede udviklingsmål
 • Analyse af talentudnyttelse på individ- og organisationsplan

Det er vores erfaring at om end det er en forudsætning, så leder bevidsthed om og værdsættelse af forskelligheder ikke altid til ændrede resultater. Derfor kan konkrete og anvendelige værktøjer være en nødvendighed i hverdagen, hvis folk er pressede og overskuddet til at værdsætte og tage hensyn til forskellighed er lille. Via coaching af både individuelle teammedlemmer og teamet som helhed giver vi jer redskaber til at få det bedste frem i jer selv og teamet.

Det er desværre vores erfaring at en stor del af effekten ofte aftager når samarbejdet med den eksterne konsulent aftager. Derfor inkorporerer vi hjælp-til-selvhjælp i vores forløb, hvilket ruster jer til at bevare og styrke de positive forandringer i har fået skabt, når vi forlader jer.  Dette inkluderer undervisning i metoder som reflekterende team samt indgående kendskab til anvendelsen af de værktøjer vi sammen brugte under hovedforløbet.

Kender du det når du taler med nogen og de får et tomt og blankt blik i øjnene – eller måske kender du det selv? Hvis du kan svare ja til dette spørgsmål, så kan vi hjælpe dig. Med vores psykologfaglighed bidrager vi med viden om almene regler for god, konstruktiv og sund kommunikation. Herunder vil I lære om aktiv lytning, samt hvordan man målretter sin kommunikation til den kollega I står overfor. Dette kombinerer vi med knivskarpe samarbejdsøvelser, der tydeliggør, hvad der virker og hvad der ikke virker når i kommunikerer med hinanden.

Feedback er et buzzord og de fleste virksomheder og teams anerkender vigtigheden af en god feedbackkultur. Alligevel er det desværre vores erfaring at man rigtig mange steder har ambition om at give feedback, men at det ofte bliver ved tanken. En af grundende hertil er at det er svært og sårbart både at give og modtage feedback. Feedback skal være en gave og vi lærer jer gerne at give og pakke op uden tingene bliver pakket ind.