Stresskursus

Med et stresskursus får du en bred indføring i hvad stress som fænomen er for en størrelse og hvordan påvirker det hjernen, kroppen, psyken og ens sociale liv – generelle følgevirkninger. Her vil du blive klædt på til at identificere tidlige tegn, såvel som symptomer på stress. Vi informerer om hvordan stress opstår i et unikt samspil mellem individ og miljø for at gøre op med skrønerne om den objektive stressor eller det sårbare individ. På kurset taler vi om forskellige slags stress fx akut stress vs. Langvarig kronisk stress, samt diskuterer hvornår stress kan være adaptivt. Vi kommer til at behandle hvordan temaer som samtidskultur, diskurs og organisatoriske normer influerer det psykiske arbejdsmiljø. Herunder arbejder vi med konkrete og letforståelige modeller til at forstå fænomenet samt kortlægge hhv. beskyttende- og risikofaktorer i arbejdsmiljøet.

 • Hvem henvender det sig til? Kurset henvender sig til HR, AMR, ledere medarbejdere mfl.
 • Hvilket udbytte kan du forvente af kurset? Konkret og anvendelig viden om stress som fænomen, hvordan man spotter det tidligt, hvilke risikofaktorer der findes i arbejdsmiljøet, samt hvordan et sundt og beskyttende arbejdsmiljø bør indrettes.
 • For os er kurset en succes hvis du har fået noget viden med hjem du kan bruge på din arbejdsplads. Men vi vil også meget gerne hjælpe jer med at udvide og anvende jeres nye viden både i form af stressforebyggende, behandlende eller trivselsfremmende initiativer. Under ydelser kan du se hvordan.

Ydelser

Stresspolitik

En stresspolitik er en formel nedskrivelse af virksomhedens retningslinjer ifm. stress. Traditionelt kan man sige at en stresspolitik har to ben: 1) Hvad gør I for at forebygge stress? og 2) hvad gør I når stressen rammer? Her i Acindria arbejder vi med et tredje ben 3) Hvordan øger vi trivsel og engagement? Det gør vi fordi vi brænder for at indfri menneskers potentiale og fraværet af stress medfører ikke selvsagt trivsel. Derfor er vi nødt til også at beskæftige os med det der vitaliserer os frem for blot at fokuserer på behandling og forebyggelse.

Med en stresspolitik får I:

 • Tydelige handlingsanvisninger ift. stresshåndtering
 • Tydelige handlingsanvisninger ifm. stressforebyggelse
 • Tydelige handlingsanvisninger ifm. sygemelding og tilbagekomst til arbejdspladsen
 • Tydeliggørelse af ansvar på tværs af niveauerne virksomhed, ledelse, team og medarbejder
 • Unik indsigt i jeres indsatsområder og hhv. beskyttende og risikofaktorer.

APV

I Danmark er det lovpligtigt at foretage arbejdspladsvurderinger (APV), samt udforme en skriftlig rapport over resultatet mindst hvert tredje år. En APV kan forstås som en temperaturmåling på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. En APV er et yderst gavnligt værktøj ifm. opbygning af trivsel og forebyggelse af stress, da det bliver muligt at identificere indsatsområder før stressen rammer – Derfor er det også vores anbefaling at man foretager en APV oftere end det lovmæssige mindstekrav.

APV’en skal indeholde:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Krav til APV’en

 • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden
 • Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV og at medarbejderne bliver inddraget
 • APV’en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderne
 • Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde igennem hele APV-processen
 • Det skal klart fremgå, hvem der har ansvaret for at gennemføre virksomhedens handlingsplan i praksis
 • APV’en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år

Vi hjælper jer med udformning af APV-spørgsmål så den skræddersys jeres virksomhed. Yderligere hjælper vi jer med at tolkning af resultaterne samt hvordan I bedst kan handle på dem.

Stresssamtaler for ledere

Er du leder for stressramte medarbejdere, er du selv ramt eller på vej til at blive det, så kan en eller flere stresssamtale(r) være noget for dig. Vi kan hjælpe dig med at passe på dine medarbejdere såvel som på dig selv. Her ruster vi dig til at identificere stress i dig selv og andre samt vejleder dig i handlinger, der er mulige i jeres virkelighed og hverdag. Med stresssamtaler for ledere kan I forebygge stress for ledere såvel som medarbejdere. Yderligere hjælper vi jer med at håndtere sygemelding samt strategier for hvordan arbejdspladsen rummer tilbagevenden af en tidligere sygemeldt medarbejder.

Stresssamtaler for medarbejdere

Vi tilbyder stresssamtaler til medarbejdere, der er på vej til at blive stressede, er stressede eller ved at komme tilbage fra sygemelding. Med en eller flere stresssamtale(r) hos en af vores psykologer opnår du flere ting. Dels vil du opleve øget indsigt i, hvad der udløste din stress. Du vil opnå flere handlemuligheder til både at håndtere og undgå stress i dit arbejde fremadrettet. Du vil opleve færre og nedsatte symptomer på stress. Du vil få konkrete og anvendelige strategier ifm. tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygemelding/orlov. Du vil få råd og vejledning til hvordan du kan forholde dig til din stress samt kende forskel på god og usund stress.

Kursus i stress håndtering

Stress er kendetegnet ved oplevelsen af ubalance mellem omverdenens krav og de ressourcer, som man har til rådighed for at opfylde disse krav. Genkender du følgende spørgsmål er et kursus med fokus på stresshåndtering måske noget for dig.

Har du svært ved at trænge igennem til din leder eller kollegaer?

Påtager du dig for mange opgaver?

Oplever du at miste fokus og kontrol?

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr.
Kurset foregår i Acindrias lokaler Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Hold 6: Foregår på mandage kl. 17.00-19.00.  Behandlende psykolog: Jette Goller Kloth Nieland.

Coachingsamtaler for medarbejdere og ledere

Coachingsamtaler kan være rigtig gode ifm. forebyggelse af stress. Sammen med en af vores psykologer får du afdækket dine styrker, præferencer og behov ifm. dit arbejde. Sammen hjælper vi dig til at reflektere over og skabe nye handlemuligheder for dig selv, så du opnår større overlap mellem dine arbejdsopgaver og førnævnte styrker og præferencer, så du i højere grad oplever at blive vitaliseret af dit arbejde frem for drænet. Yderligere kan fokus også være på, hvordan du så gnidningsfrit som muligt kan håndtere de elementer af dit arbejdsliv, der dræner dig for energi, men som desværre ikke kan tages væk.

Med coachingsamtaler vil du opleve:

 • Øget energi og trivsel i dit arbejdsliv
 • Sænket stressniveau
 • Personlig og professionel udvikling
 • Øget overlap mellem arbejdsopgaver og styrker

Trivselsfremmende initiativer

Trivsel er en beskyttende faktor mod stress. Derfor arbejder vi gerne med at implementerer elementer, der skaber psykologisk trivsel. Det kan være ift. alt fra organisationsniveau og helt ned på opgaveniveau. Af eksempler kan være:

 • Integration af værdier og formål i organisationer således medarbejderne oplever en højere grad af meningsfuldhed i arbejdet.
 • Det kan være teambuilding, der styrker sammenhold og social støtte.
 • Det kan være Anerkendende samtaler på team- og individniveau, der opbygger selvværd samt følelse af kompetence, som er forbundet med øget oplevelse af trivsel.