Randi Hvid Poulsen, Aut.cand.psych.
Klinisk psykolog

“Jeg tror på, at man som menneske altid kan være i nuet, også selvom der er smerte i det, og opnå at leve livet på en værdibaseret og værdifuld måde.”


Baggrund
Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2015 og er blevet autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2018. Jeg har som psykolog primært opbygget erfaring med, og specialiseret mig indenfor, akutte og længerevarende belastningstilstande (stress) af både privat og arbejdsrelateret art. Jeg er vant til at arbejde med kliniske problemstillinger spændende bredt og har desuden en baggrund som beskæftigelsespsykolog, hvorfor jeg også formår at arbejde med arbejdsrelaterede udfordringer.

Herudover har jeg en baggrund som konkurrence- og elitesportsudøver indenfor svømning og triatlon og holder i dag fortsat af alsidig fysisk aktivitet, om end på et plan drevet af lyst og stræben efter velbefindende og gode oplevelser med mig selv og andre.

Metode, stil og mig som din psykolog
Jeg arbejder primært ud fra behandlingstilgangen betegnet ”Acceptance and Commitment Therapy” (forkortet ACT), som er en gren af de kognitive adfærdsterapier, som i høj grad inddrager accept- og mindfulnessbaserede processer. Det er en videnskabelig funderet psykologisk behandlingsform, hvor nævnte komponenter anvendes som strategier til opnåelse af adfærdsmæssige ændringer baseret på personlige værdier. Den overordnede målsætning er at øge den enkeltes psykologiske fleksibilitet og metoden er dermed en del af den bevægelse, som anskuer accept og åbenhed overfor inde/ydre oplevelser som en essentiel kundskab. ACT hviler på det paradoks, at accept af det, som ikke kan ændres, gør os i stand til at kunne se og ændre de ting, som rent faktisk kan ændres. ACT-tilgangen handler derfor om at kunne favne det man kalder den nødvendige eller uundgåelige smerte (for intet menneske går igennem livet uden smerte), for at kunne foretage mere engagerede, livsbekræftende valg og leve i overensstemmelse med dybtfølte personlige værdier – på trods af smerte og modgang.

Jeg tror på, at man som menneske altid kan være i nuet, også selvom der er smerte i det, og opnå at leve livet på en værdibaseret og værdifuld måde. Når livet bliver svært, kan vi have brug for hjælp til håndtering heraf og ”alt det ekstra” vi har tendens til at lægge til af f.eks. kæmpen imod, undgåelse, bekymrings- og katastrofetanker om fortiden og fremtiden, som skaber lidelse som tillæg til smerten. Noget i livet er ikke muligt, men det som er muligt, tror jeg på kan opnås. Ikke uden anstrengelse eller besvær, hvorfor det at arbejde psykologisk også oftest er et hårdt og krævende arbejde. Jeg betragter mentalt og psykologisk arbejde lidt ligesom fysisk (genop)træning; det gør ondt at blive stærkere og kræver anstrengelse, hvorfor vi må gøre det gradvist, vedvarende og med villighed.

Jeg bestræber mig altid på at nå mine klienter i øjenhøjde og tilpasse metoder, kompleksitet, udfordring, mål og krav til den enkeltes ressourcer, egne ønsker og ikke mindst grænser. Jeg er empatisk, motiverende, optimistisk og realistisk og forsøger altid at skabe forståelse og øget indsigt, da forandring først og fremmest bygger herpå. Jeg inddrager meningsfulde billedlige og sproglige metaforer og konkrete redskaber/øvelser, så klienter hos mig altid går fra sessioner med noget brugbart og meningsfuldt, der kan omsættes udenfor terapirummet. Jeg arbejder sammen med mine klienter på at gøre dem i stand til at leve en meningsfuld tilværelse, som på sigt er uafhængig af min hjælp.

Jeg opnår ønskede og tilfredsstillende resultater samt får positiv feedback fra afsluttede klienter og jeg bestræber mig hele tiden på at blive bedre både som menneske og fagperson, bruger løbende feedback, uddanner og udfordrer mig på begge planer.

Udover klientarbejde varetager jeg supervision af nyuddannede/ikke-autoriserede psykologer med henblik på at styrke deres faglige afsæt og kompetencer til gavn for både dem og deres klienter.

Udvalgte behandlingsområder:

  • Tilpasnings- og belastningsreaktioner (stress)
  • Kriser og sorg
  • Erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udfordringer
  • Trivsel og performance
  • Selvværdsarbejde og assertionstræning
  • Mindfulness / meditation
  • Parforholdsproblematikker så som skilsmisse
  • Supervision
  • Depression
  • Angst og OCD