Kursus: Alle har talenter

– Et opgør med talentbegrebet

Hvad er talent? Talent er et ord man hører alle vegne selv helt fra barnsben. Det er et ord, der dækker dem, der har noget særligt – noget medfødt. Nogle er talenter andre er ikke. Det er et ord der i de seneste år også fylder mere og mere i erhvervslivet, hvor der er bred konsensus om at det er talenterne, der får din virksomhed til at differentiere sig fra konkurrenternes. Men er det alligevel sådan talentbegrebet bedst forstås? Hvad sker der hvis man udfordrer forståelsen om talent som et absolut og enten-eller-fænomen? Nogle er selvfølgelig sammensat på en måde der gør dem mere talentfulde til visse aktiviteter end andre. For eksempel er Michael Jordan formentlig en mere talentfuld basketballspiller end jeg selv. Men det betyder hverken at Michael Jordan er et gudsbenådet talent til alt og at jeg ikke har talent for noget som helst – Det betyder bare at alle mennesker har områder de excellerer indenfor, og hvor de formentlig har et højere præstationsloft end gennemsnittet. Hvad end man taler om leder-, medarbejder- eller talentudvikling gælder det altså om at placerer folk der, hvor deres talent får lov at blomstre. Det og meget mere er noget af det vi diskuterer på kurset her.

  • Hvem henvender det sig til? Kurset henvender sig til dig, der sidder med ansvar for rekruttering, lederudvikling og medarbejderudvikling, hvad end du selv er leder eller arbejder i HR.
  • Hvilket udbytte kan du forvente af kurset? Konkret og anvendelig viden om talent som fænomen, hvordan man spotter det og får det til og får det til at vokse.
  • For os er kurset en succes hvis du har fået noget viden med hjem du kan bruge på din arbejdsplads. Men vi vil også meget gerne hjælpe jer med at udvide og anvende jeres nye viden både i form af coaching, personlighedstestning, rekruttering mm. Under ydelser kan du se hvordan.
Play your talent brochure

Ydelser

Når vi arbejder med medarbejderudvikling, er fokus på at maksimere medarbejderens professionelle præstation på en sund og forsvarlig måde. Er du medarbejder søger vi at indrette dit arbejdsliv så det øger din performance og giver optimal energi, frem for at dræne dig. Vi hjælper med at afdække din passion, dine styrker, dine behov og præferencer, da denne indsigt er første skridt på vejen mod et sundt arbejdsliv. Arbejder man i overensstemmelse med sine styrker og behov, så giver det energi, men arbejder man i uoverensstemmelse hermed bliver man drænet og udkørt – så simpelt er det. Derfor dykker vi ned i din virkelighed på din arbejdsplads for at identificere i hvor høj grad der aktuelt er overlap mellem dine styrker, behov og arbejdsopgaver.

Hernæst undersøger vi dine handlemønstre og tanker omkring dit arbejdsliv for at skabe refleksion og nye handlemuligheder for dig. Målet hermed er at du kan få inkorporeret så mange af de elementer, der giver dig energi som muligt, så du vokser, når du går på arbejde. Dette mål kan nås på mange måder. Måske kræver det strategiske ændringer i din nuværende stilling, måske mangler du udfordring og skal søge større ansvar i en anden stilling eller noget helt tredje – det afdækker vi sammen.

Som sagt arbejder vi anerkendende og styrkefokuseret, men det er svært at sikre fuldt overlap mellem styrker, behov og alle arbejdsopgaver. Ofte vil der være elementer, der udtrætter mere end de vitalisere, men her kan vi arbejde med dine copingstrategier, så du kan håndtere disse elementer på den mindst drænende måde og bruge din tid effektivt på det, der giver dig energi.

Er du leder fortjener du selvfølgelig også en arbejdsdag, der giver mere energi end den tager, hvorfor ovenstående også gælder for dig. Men som leder er din opgave ikke blot at skabe en god og udviklende ramme for dig selv, men også for dine medarbejdere. De fleste ledere vil være enige i dette udsagn, men spørgsmålet er ofte hvordan man lykkedes hermed.

Når vi har afdækket hvad der hhv. giver og tager energi for dig vil vi sammen identificere og skabe bevidsthed om dine styrker og udviklingspunkter i rollen som leder. Hvad er du god til kontra hvad skal du arbejde på? Du er måske enormt ansvarsfuld og påtager dig meget, men uddelegerer for lidt? Hvordan kan du bruge dine styrker til at arbejde med det, du bør gøre mere eller mindre af? Hvordan bliver din adfærd opfattet og hvilken effekt har den på dine medarbejdere?

Et kendt ordsprog fortæller at hvis man vil behandle folk ens må man behandle dem forskelligt. Dette gælder også for medarbejdere, hvorfor differentieret ledelse er et enormt vigtigt værktøj at mestre som moderne leder. For at kunne lykkedes med dette kræver det dog, at man er bevidst om den enkelte medarbejders styrker, behov og præferencer, da dette er nødvendigt for at skabe en ramme, der optimere både trivsel og performance.

Coaching er et genialt værktøj til leder- og medarbejderudvikling. Coaching er en helt særlig samtaleform mellem en coach og en coachee (her leder eller medarbejder), der fokuserer på at frigøre og indfri potentiale, øge præstation, skabe læring og udvikling samt selvrealisering og nye handlemuligheder. I coaching er det coachee’en, der bestemmer hvilke emner der skal arbejdes med og denne deltager aktivt via åben selvrefleksion.

Vi arbejder nysgerrigt og undersøgende på dit mål eller problematik samt udfordrende ift. dine tanker og handlemønstre. Vi kigger ikke efter hullerne i osten, men arbejder positivt og anerkendende, så vi kan bringe dine styrker i spil. Undervejs vil du blive introduceret til letforståelige og let anvendelige værktøjer, nøje udvalgt til dit forløb. Herigennem vil du opleve større perspektiv og indsigt samt øgede handlemuligheder til overkomme en udfordring, opleve personlig udvikling eller få en drøm til at gå i opfyldelse.

Personlighedstestning er et enormt godt værktøj til dig, der gerne vil blive klogere på dig selv, dine mønstre og dine relationer. Det kan også være et effektivt redskab for ledere ifm. kompetenceudvikling, differentieret ledelse, teamsammensætning og rekruttering.

Med en personprofil kan vi kortlægge dine personlighedstræk, behov, præferencer og drivkræfter, styrker og svagheder, samt blinde pletter. Sammen med en rapport får du en mundtlig tilbagemelding på testen, hvor vi går i dybden med dine egenskaber. Alle mennesker er nemlig unikke og dine egenskaber i din kontekst har betydning for hvordan din personlighed kommer til udtryk både privat og professionelt. En sådan personprofil kan ifm. personlig- og kompetenceudvikling med fordel gå hånd i hånd med et coachingforløb.

Som supplement til personprofilen tilbyder vi også en 360 lederprofil. Her bliver personprofilen suppleret med vurderinger fra medarbejdere på, under og over dit niveau i det organisatoriske hierarki eg. Fra dine medarbejdere, ledere og nærmeste kolleger. Dette er et effektivt redskab til at sikre en objektiv måling af hvordan du er som leder, medarbejder og kollega og det kan være meget øjenåbnende på tværs af respondenterne.