Kurser

Stress forebyggelses kursus

Med et stresskursus får du en bred indføring i hvad stress som fænomen er for en størrelse og hvordan påvirker det hjernen, kroppen, psyken og ens sociale liv – generelle følgevirkninger. Her vil du blive klædt på til at identificere tidlige tegn, såvel som symptomer på stress. Vi informerer om hvordan stress opstår i et unikt samspil mellem individ og miljø for at gøre op med skrønerne om den objektive stressor eller det sårbare individ. På kurset taler vi om forskellige slags stress fx akut stress vs. Langvarig kronisk stress, samt diskuterer hvornår stress kan være adaptivt. Vi kommer til at behandle hvordan temaer som samtidskultur, diskurs og organisatoriske normer influerer det psykiske arbejdsmiljø. Herunder arbejder vi med konkrete og letforståelige modeller til at forstå fænomenet samt kortlægge hhv. beskyttende- og risikofaktorer i arbejdsmiljøet.

  • Hvem henvender det sig til? Kurset henvender sig til HR, AMR, ledere medarbejdere mfl.
  • Hvilket udbytte kan du forvente af kurset? Konkret og anvendelig viden om stress som fænomen, hvordan man spotter det tidligt, hvilke risikofaktorer der findes i arbejdsmiljøet, samt hvordan et sundt og beskyttende arbejdsmiljø bør indrettes.
  • For os er kurset en succes hvis du har fået noget viden med hjem du kan bruge på din arbejdsplads. Men vi vil også meget gerne hjælpe jer med at udvide og anvende jeres nye viden både i form af stressforebyggende, behandlende eller trivselsfremmende initiativer. Under ydelser kan du se hvordan.

Kursus i stress håndtering

Stress er kendetegnet ved oplevelsen af ubalance mellem omverdenens krav og de ressourcer, som man har til rådighed for at opfylde disse krav. Genkender du følgende spørgsmål er et kursus med fokus på stresshåndtering måske noget for dig.

Har du svært ved at trænge igennem til din leder eller kollegaer?

Påtager du dig for mange opgaver?

Oplever du at miste fokus og kontrol?

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr.
Kurset foregår i Acindrias lokaler Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Hold 6: Foregår på mandage kl. 17.00-19.00.  Behandlende psykolog: Jette Goller Kloth Nieland.

MINDFULNESS SOM AKTIVT REDSKAB TIL AT OPBYGGE SELVVÆRD OG OPNÅ LYKKE

Mindfulness forbindes ofte med en stillesiddende meditationspraksis, hvor hovedformålet bliver at opnå indre ro og nærvær. Men mindfulness kan meget mere end det. Hos Acindria bruger vi mindfulness som et aktivt redskab til at opbygge personlige ressourcer og selvværd. Mindfulness kan bruges til at mærke sig selv. Dette gøres ved at observere tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Via en sådan observation kan man få viden om, hvad der skaber personlig lykke og mening i livet, og hvad der modsat stresser og belaster. Denne viden kan bruges som pejlemærke for, hvornår det er på tide at yde omsorg for sig selv, hvornår man skal sige fra, og hvornår man skal sige til. Mindfulness kan således bruges til mere end at skabe indre ro og nærvær. Mindfulness kan skabe føling med, hvem man er og samtidig bruges som et aktivt redskab til at ”udleve den person man er.”

Vi kalder dette: Aktiv mindfulness

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr.
Kurset foregår i Acindrias lokaler Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Foregår på tirsdage kl. 17.00-19.00.  Behandlende psykolog: Aut. psykolog Jette G. K. Nieland.

Skabelsen af en ny sti

Mindfulnesskursus med fokus på at være til stede i nuet.

Mindfulness defineres som evnen til at være bevist nærværende i det aktuelle øjeblik. Med et mindfulness-kursus vil du blive bedre til at distancere dig fra og give slip på uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Mindfulness er kendt for at forebygge og reducere depression, angst og stress samt at fremme koncentration og hukommelse. Træning i mindfulness kan ligeledes styrke smertehåndtering samt øge trivsel og livsglæde. Kræfter frigives til at efterleve egne værdier, drømme og mål.

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr.
Kurset foregår i Acindrias lokaler på Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.