Jonas, Cand.psych.aut.

Bestil tid hos Jonas

“Ved med tålmodighed at samle modet til at se det i øjnene, som man allermest frygter, kan en krise vendes til en mulighed for et bedre liv med større trivsel og glæde.”

Jeg arbejder til dagligt i Acindria som psykolog. Jeg lægger meget stor vægt på, at det er dine ønsker og behov som klient, der bliver sat i centrum, og at terapirummet bliver et sted, hvor alt kan vendes og drejes.

Om mig
Jeg er uddannet fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet i 2017. I løbet af mit studie var jeg meget optaget af angst, depression og stress. Jeg kunne ikke vente med at anvende min viden i praksis og fandt hurtigt frivilligt arbejde som samtaleterapeut, hvilket jeg var i 3 år under studietiden. Sidenhen har jeg fået stor erfaring med angstlidelser ved at arbejde på en angst-afdeling i psykiatrien, hvor jeg hver dag samarbejdede med modige mennesker, der var kommet for at gribe deres angst ved hornene.

I dag trives jeg ved at arbejde i en privat praksis, da jeg her har større mulighed for at sætte mine klienters ønsker i centrum uden at skulle gå så meget op i, hvilken diagnose de har. Jeg brænder for at hjælpe andre, og derfor prioriterer jeg også efteruddannelse og supervision rigtig højt. Jeg er på nuværende tidspunkt godt i gang med en 3-årig efteruddannelse i ISTDP, og jeg modtager også undervisning og supervision af internationale eksperter i psykoterapi, så jeg kan være så skarp som muligt, når det kommer til at hjælpe mine klienter i mål.

Terapeutisk metode
Jeg tilbyder samtaler til unge og voksne, der oplever udfordringer med stress, angst, eller depression. Mange udfordringer passer måske ikke under en specifik diagnose, men dette står ikke i vejen for, at vi i fællesskab kan blive klogere på dine reaktionsmønstre, og hvordan de kan ændres, så de stemmer mere overens med dine ønsker. Uanset udgangspunktet, er du meget velkommen til at kontakte mig, så vi sammen kan blive klogere på, hvad dine udfordringer består i, og hvordan du kan komme videre.

Jeg er meget inspireret af Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, der forkortes ISTDP. I denne terapiform kommer vi omkring årsagen til dine udfordringer, så vi kan skabe store og vedvarende forandringer. Målet er f.eks. ikke, at du kan leve med angst eller depression, men at du bliver helt fri for det, som plager dig. I ISTDP samarbejder vi om, at få din sunde side til at blive rigtig stærk. Vi arbejder mod, at du kommer i kontakt med dine sunde følelser, og at du får et rigtig godt og omsorgsfuldt forhold til dig selv. Vi arbejder henimod, at du er tro mod dig selv, og at du kan stå fast i dine relationer.

Selvkritik spiller en meget central rolle, når det kommer til stress, angst og depression. Selvkritik er velkendt for de fleste af os. Vi kan skælde os selv ud over, at vi ikke gjorde det ene og det andet godt nok, og vi kan kalde os selv grimme skældsord som doven eller dum. I små doser er selvkritik ikke farligt, men når den tager over, kan det lede til stress, angst og depression. Vi kan som mennesker få det så dårligt med os selv, at det gør os syge og ødelægger vores livskvalitet. Via specialiseret behandling i form af ISTDP kan man blive fri af selvkritik og i stedet få et godt og sundt selvværd

Fokus på at stå fast i sine relationer

Mange mennesker oplever det virkelig svært at skulle sætte grænser og stå fast. Hvis man har problemer med dette, vil man ofte opleve, at man gør alt for at bevare den gode stemning. På trods af at andre måske faktisk opfører sig urimeligt over for én og stiller urimelige krav, bukker man under og gør, som de ønsker. Det er måske endda så slemt, at man alene lever ud fra andre menneskers ønsker og forventninger, frem for ens egne behov. Dette kan være meget slidsomt i længden, og det kan ødelægge ens livskvalitet og selvværd. I ISTDP går man til problemets rod, så man kan komme i kontakt med sin indre styrke og komme videre engang for alle. Man lærer at komme i kontakt med egne behov og følelser og at kanalisere disse ud i effektiv handling, så man kan sige både fra og til.

Fokus på at mærke sig selv

Rigtig mange mennesker oplevere, at de har svært ved at mærke sig selv. Man sætter andre menneskers behov og følelser i centrum og kan have en tendens til at glemme sig selv. Hvis man har et ønske eller behov, vil man måske finde det meget svært at kommunikere det – som om, man skal overvinde sig selv. Nogle gange kan dette blive så slemt, at man helt glemmer sig selv og kun lever ud fra andres forventninger og krav til én. I ISTDP-behandling lærer man at mærke sig selv og sine følelser, og man lærer, hvordan man kan kanalisere sine følelser ud i effektiv handling.

Fokus på at kunne lukke andre mennesker ind

Mange mennesker oplever det svært at lade andre komme tæt på. Man kan længes efter mere intime forhold til sine medmennesker, men samtidig få det ubehageligt ved tanken om at åbne op overfor andre. Man oplever måske at ens forhold til andre ikke så dybe, som man gerne ville have, uden at man helt kan sætte fingeren på, hvorfor dette mon gør sig gældende. Man kan føle sig ensom og alene og måske til tider også deprimeret. I ISTDP samarbejder man som klient og terapeut om at identificere og afbryde de automatiske vaner, der holder andre mennesker på afstand. Man lærer at åbne op og være autentisk overfor andre.