Ida, Cand.psych.

Når noget i livet er svært, kan det være en stor lettelse at have et trygt sted at sætte ord på og give plads til det, der tynger dig. Jeg tilbyder samtaler i en varm og tillidsfuld atmosfære, hvor jeg kan hjælpe dig til bedre at forstå dig selv, hvad der er vigtigt for dig i dit liv og finde nye skridt på vejen dertil.

I lyse og rare lokaler i Aarhus centrum tilbyder jeg samtaler til både unge og voksne, der har det svært eller som ønsker at leve deres liv på en anden måde. Mennesker, som måske oplever angst, depression, usikkerhed, sorg eller spiseforstyrrelse. Det kan også være, at du ikke føler dig rigtigt glad eller tilpas i livet, men at du har svært ved at sætte fingeren på, hvad det bunder i. Måske oplever du vanskeligheder i din relation til din partner, familie eller venner. Uanset udgangspunktet er du meget velkommen til at kontakte mig. Sammen undersøger vi, hvad der er på spil og hvordan du kan opnå, den forandring, du ønsker.

Terapeutisk metode

Jeg arbejder ikke ud fra én bestemt metode, men tilpasser mig den enkeltes behov og ønsker. Grundlæggende for mit arbejde kan siges, at jeg ikke er optaget af diagnoser eller symptomer i sig selv, men derimod hvad disse er et udtryk for. Jeg er nysgerrig på, hvordan din situation kan forstås på baggrund af nuværende og tidligere relationer, livserfaringer samt de forståelser og antagelser om verden og dig selv, der er skabt på baggrund af det (op)levede liv.

Jeg er særligt inspireret af psykodynamisk, narrativ og systemisk teori og metode.

Om mig

Jeg er uddannet psykolog fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet i 2017 med speciale i psykoterapeutisk behandling til mennesker med spiseforstyrrelser. Jeg har gennem min studietid været særligt optaget af netop den psykoterapeutiske gren indenfor psykologien og har beskæftiget mig med blandt andre unge på kanten af uddannelse og arbejde, angst- og ensomhedsproblematikker samt mennesker, der er berørt af – eller pårørende til – spiseforstyrrelse.

For at sikre kvalitet i mit arbejde modtager jeg løbende supervision og deltager i efteruddannelse.

Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse kan komme til udtryk på mange måder og have mange navne: anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning, ortoreksi, megareksi, træningsafhængighed, mfl. Hvert navn dækker over en række karakteristika ved lidelsen, men siger i sig selv ikke noget om den unikke fortælling hvert menneske kommer med og hvad der er med til at give liv til lige præcis deres spiseforstyrrelse.

Vi forstår spiseforstyrrelser som en strategi, der er udviklet til at håndtere noget i livet, der er svært. Symptomerne – kontrol, overspisning, opkast – forstår vi som måder at udholde eller dulme svære tanker og følelser som ensomhed, tristhed, skam og indre tomhed.

Vi er i vores behandling ikke optaget af hverken diagnoser eller diagnosekriterier, men derimod nysgerrige på at se ind bag ved spiseforstyrrelsen og sammen med dig forstå netop din historie og hvilken rolle spiseforstyrrelsen spiller i dit liv. For at kunne give slip på spiseforstyrrelsen, mener vi, at det er vigtigt at forstå, hvordan og hvorfor spiseforstyrrelsen er blevet en nødvendig strategi til at håndtere livet– og lære nye alternative og mere hensigtsmæssige måder at håndtere dine følelser og dit liv på.

Vi ved, at det kan være en stor udfordring at søge hjælp, når man lider af en spiseforstyrrelse. Derfor arbejder vi også ud fra en forudsætning om, at du kender dig selv og spiseforstyrrelsen bedst og tilpasser behandlingen til netop dig og dine behov.

Anoreksi, bulimi og tvangsspisning (BED):

For nogen kan det give en følelse af genkendelse at læse om de forskellige spiseforstyrrelser og deres symptomer og karakteristika. Genkendelse kan være første skridt mod at få hjælp. Vi har derfor prøvet at sætte lidt ord på nogle de mest kendte spiseforstyrrelser anoreksi, bulimi og tvangsspisning.

Måske genkender du dig selv helt i én af kategorierne, eller måske genkender du lidt fra den ene og lidt fra den anden. Det er helt normalt.

Anoreksi

Personer med anoreksi har et stort ønske om at tabe sig, frygter at tage på og har ofte en oplevelse af sin krop som værende tyk og ulækker. De prøver derfor at begrænse indtaget af mad så meget som muligt og kan i perioder sulte sig selv helt. Nogle oplever at blive ængstelige og utilpasse ved at have mad i maven, ved at spise mere end det ”tilladte” eller ved at spise ”forbudte” madvarer.

Mennesker, der lider af anoreksi, er ofte meget perfektionistiske, har et stort behov for kontrol og stiller urealistiske krav til sig selv om at være 100 % perfekte, hvilket forstærker et i forvejen negativt selvværd, når dette ikke er muligt.

Bulimi

Personer med bulimi har – ligesom personer med anoreksi – en frygt for at tage på og ofte et ønske om at tabe sig, som de måske forsøger at opnå ved at følge bestemte diæter eller slankekure. Personer med bulimi oplever at miste kontrollen over maden og have såkaldte overspisningsepisoder, hvor de spiser store mængder af mad på én gang. Nogle planlægger deres overspisninger med faste ritualer, andre oplever at overspisningerne er mere impulsprægede, som noget der overmander dem.

Kendetegnet ved bulimi er, at overspisningsepisoden efterfølges af udrensende eller kompenserende adfærd, hvor personen eksempelvis kaster maden op igen, dyrker overdreven motion eller tager afføringsmidler. Både overspisningsepisoderne og den efterfølgende udrensning er forbundet med stor skam og opleves ofte som et nederlag, der bekræfter personen i sin negative selvopfattelse.

Tvangsoverspisning (BED)

Personer der lider af tvangsoverspisning (BED) oplever at have tilbagevendende episoder med overspisninger, hvor de mister kontrollen over maden og spiser store mængder på én gang. Modsat bulimi vil en person med tvangsoverspisning (BED) ikke have kompenserende eller udrensende adfærd efterfølgende. Ligesom ved bulimi, vil nogle planlægge deres overspisninger med faste ritualer mens andre oplever at overspisningerne er mere impulsprægede.

Episoderne med overspisning opleves som et tab af kontrol og er ofte forbundet med stor skam og væmmelse over sig selv, hvorfor personen ofte skjuler overspisningerne for andre.

Tvangsoverspisning (BED) er en mere ukendt og ofte overset spiseforstyrrelse. Det på trods af, at det er den mest hyppige af alle spiseforstyrrelserne og har lige så store psykiske så vel som fysiske konsekvenser som de øvrige spiseforstyrrelser. Der er på nuværende tidspunkt meget få behandlingstilbud til mennesker, der lider af tvangsoverspisning. Derfor har vi i Acindria lavet et specialiseret behandlingstilbud til netop denne målgruppe. Vi tilbyder både individuel behandling og gruppebehandling. Det kan du læse mere om [her].

Gruppeterapi for personer med spiseforstyrrelse

Oplever du, at tanker om mad, vægt, spisning og krop fylder så meget i din hverdag, at du eksempelvis spiser meget lidt, har overspisninger, kaster op med vilje eller at dit humør påvirkes af tallet på vægten? Så er gruppeterapi måske noget for dig.
Det er ikke en forudsætning for at komme i gruppen, at du har fået en diagnose, så længe du oplever, at tanker om mad, vægt, spisning og krop fylder (for) meget for dig i din hverdag.

I gruppen vil du møde ligesindede, som kæmper med nogle af de samme problematikker som dig. I kan dele jeres tanker, følelser og oplevelser med hinanden og på den måde reducere følelsen af at være alene.

Det er vores erfaring, at spiseforstyrrelser ikke handler om mad. Derimod er maden et symptom på, at der er noget i livet, der er svært. Spiseforstyrrelsen bliver en måde at håndtere, udholde eller dulme svære tanker og følelser som ensomhed, tristhed, skam og indre tomhed. Man kan sige, at spiseforstyrrelsen bliver en overlevelsesstrategi.

I gruppen vil vi arbejde med at

  • identificere hvilken rolle spiseforstyrrelsen spiller i dit liv
  • skabe forbindelse til kroppen og blive bedre til at mærke dens signaler
  • blive klogere på dine følelser
  • finde alternative måder at håndtere dine følelser og dit liv på

Hvorfor gruppeterapi?

Formålet med gruppeterapi er igennem mødet og dialogen med andre at lære sig selv bedre at kende. Gruppen er et trygt sted, hvor du kan øve dig i nye måder at være i dit liv på og hvor du vil møde både støtte og anerkendelse fra de andre gruppedeltagere. I vil have mulighed for at spejle jer i hinandens ligheder og forskelle, og lære af hinandens udvikling.

Gruppeleder

Gruppen ledes af mig – Ida Barmer. Jeg er uddannet psykolog og har flere års erfaring med gruppeterapi til personer med alle typer af spiseforstyrrelser. Det er mit ansvar som gruppens terapeut at sørge for at skabe et trygt miljø og gode rammer for refleksion og udvikling. Jeg lægger vægt på, at alles oplevelser er valide. Da to mennesker ikke er ens, er heller ikke to spiseforstyrrelser eller to oplevelser ens. Derfor arbejder jeg også ud fra en forudsætning om, at du kender dig selv og din spiseforstyrrelse bedst.

Derudover er det vigtigt at nævne, at der er tavshedspligt i gruppen. Du må selvfølgelig gerne tale med andre om dine oplevelser i gruppen, men du må ikke tale om de andre gruppedeltagere på en måde så andre kan genkende dem.

Det praktiske

Gruppeterapien er et forløb på 10 gange à 2 timers varighed. Gruppen vil bestå af 4-6 deltagere + en gruppeleder.

Prisen er 350kr. per gang, i alt 3.500kr. for hele forløbet.

Du vil inden gruppens start blive inviteret til en lille forsamtale hos mig, hvor vi lærer hinanden lidt at kende og bl.a. taler om, hvad du gerne vil arbejde med i gruppen.

Gruppeterapien foregår i Acindrias lokaler på Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Den endelige tilmelding til gruppeforløbet sker ved betaling af hele honoraret. Tilmeldingen er bindende, og honoreret gives ikke retur.

Interesseret?

Hvis du ønsker at blive skrevet op til gruppen eller blot er nysgerrig på om gruppen kunne være noget for dig, så kontakt mig på tlf. 86 14 22 12 eller mail ib@acindria.com