Heba, Cand.psych.

Bestil tid hos Heba

“I et trygt terapeutisk rum, kan der tales om svære emner og arbejdes med vanskelige følelser.”

Jeg er uddannet psykolog fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Jeg har særligt erfaring med behandling af voksne, der lider af PTSD, depression, angst og OCD.

Jeg kan, på baggrund af min viden og min erfaring, tilbyde hjælp indenfor følgende områder:

  • Traumereaktioner
  • Depression
  • Psykisk mistrivsel
  • Selvværdsproblematikker
  • Angst
  • OCD

Terapeutisk metode

I de terapeutiske samtaler er jeg meget nærværende, rummelig og anerkendende. Det er vigtigt for mig at skabe et trygt terapeutisk rum, hvor der kan tales om svære emner og arbejdes med ubehagelige følelser. Formålet med de terapeutiske samtaler er at identificere de bagvedliggende årsager til det psykiske ubehag, og arbejde med disse, så du i højere grad kan leve det liv, du ønsker.

Jeg arbejder primært ud fra kognitiv adfærdsterapi og narrativ terapi, som jeg tilpasser den enkelte klient, som jeg sidder overfor.

Kognitiv adfærdsterapi er en terapeutisk metode, der primært tager udgangspunkt i nu’et. Det centrale formål med kognitiv adfærdsterapi er at opnå større indsigt i uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og dernæst forsøge at udfordre disse, hvorved de kan ændres til mere positive og hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, hvilket vil medføre at det psykiske ubehag kan mindskes.

Narrativ terapi er en terapeutisk metode, der undersøger, hvilke historier et individ fortæller om sig selv, andre og om hændelser, der har fundet sted i individets liv. Problemet ligger således ikke i individet, men i de negative og uhensigtsmæssige forståelser og fortællinger. Formålet er derfor at identificere og nuancere disse fortællinger, hvorved der skabes nye hensigtsmæssige tolkninger og fortællinger, der kan føre til bedre trivsel.