Giulia, Cand.psych.
Klinisk- & Erhvervspsykolog.

“Vi skal på en rejse sammen, hvor vi skal finde ud af hvor vi skal hen, hvem der skal med, hvad der skal pakkes og hvad vi skal efterlade. Du har din egen personlige rygsæk og jeg skal være din rejseguide.”

Jeg tilbyder både erhvervspsykologisk rådgivning og terapi i Acindria. Når du kommer til terapi eller rådgivning hos mig vil jeg altid bestræbe mig på at skabe skræddersyede forløb som passer præcist til dig og dine behov. Sammen skal vi skabe et rum, hvor du kan blive hørt på dét som er udfordrende nu og her, og sammen kan vi så også finde ud af hvor vi skal hen. Jeg arbejder både med erhvervspsykologisk rådgivning, men også med almen terapi med særlig interesse for parforhold, familiedannelse, børnesamtaler og kærlighed. Hvordan jeg arbejder med disse to grene af psykologien kan du læse mere om herunder. Fælles for de to områder er dog at jeg arbejder med fokus på samspil, adfærdsmønstre, relationskvalitet og trivsel. 

Om mig 
Jeg er uddannet fra Psykologisk Institut på Aarhus Universitet i 2017. I løbet af mit studie har jeg været meget optaget af relationer og gruppedynamikker, hvor jeg i min bachelor blandt andet skrev om fars indflydelse på barnets udvikling. Dertil har jeg både taget kurser indenfor skilsmisse, par-terapi, familiedannelse, børnesamtaler og sexologi. I min praktik beskæftigede jeg mig med en helt anden del af psykologien, nemlig erhvervspsykologien, men stadig ud fra interessen om relationer og grupper. Jeg har siddet som HR konsulent i et IT-firma, hvor jeg både arbejdede med rekruttering, talentudvikling, personlighedstests, kurser og ledelsessparring. På papiret stikker de to grene af psykologien måske i to retninger, men fra mit perspektiv hænger det også meget sammen. Arbejdet med mennesker i relationer, hvad end det er kærlighedsrelationer eller arbejdsrelationer, kan grundlæggende handle om mange af de samme menneskelige mekanismer, og dette kendetegner også meget min måde at anskue tingene på. Jeg kigger på sammenhænge og mønstre, og udleder viden om relationerne herfra. 

Terapeutisk metode
Faktorer ved psykoterapeuten og klienten samt deres relation er af væsentlig større betydning end den valgte metode (Jeppesen & Sørensen, 2013) 

Som udgangspunkt kan jeg godt lide at arbejde med dén metode som passer til dine behov og ønsker. Derfor vil den første samtale hos mig typisk være en samtale, hvor vi lærer hinanden at kende og finder ud af hvordan vi i fællesskab bedst får arbejdet med dine udfordringer.  

Overordnet set arbejder jeg indenfor systemteoriens grundlæggende menneskesyn, hvor menneskets udvikling sker i interaktionen mellem individet og dets omgivende miljø/systemer. Dermed har jeg både øje for det individuelle, personlige og biologiske perspektiv i samspil med det omgivende miljø, relationer og kultur. Mest af alt interesserer jeg mig for hvordan den enkelte oplever sin omverden og sig selv, og ud fra dette skaber vi et rum, hvor vi kan arbejde med dine udfordringer, uanset hvilken terapeutisk metode der så måtte passe til dét.  

Jeg har en særlig interesse for parforhold, familiedannelse, børnesamtaler og kærlighedskriser. 

Erhvervspsykologisk rådgivning
I den erhvervspsykologiske rådgivning kan jeg tilbyde hjælp indenfor blandt andet nedenstående områder 

  • Coaching 
  • Ledelsesudvikling 
  • Talentudvikling 
  • Trivsel 
  • Stresshåndtering 

Min tilgang til den konkrete problemstilling vil altid være med henblik på virksomhedens overordnede værdier og kultur i samspil med medarbejderens trivsel. Derfor ligger arbejdet ofte i grænsefeltet mellem de to og det er min opgave at få dem til at spille sammen.  

I coaching har jeg ofte fokus på den enkelte medarbejders generelle trivsel og motivation, og især med henblik på at få medarbejderens ressourcer og styrker i spil. Dertil skal man være mindst lige så bevidst om de svagheder man har og hvilke opgaver man bliver drænet af, så man netop får brugt sig selv dér hvor det giver bedst mening. Som oftest vil en coaching samtale enten være opbygget omkring en konkret problemstilling eller en særlig forandrende proces. Man kan sige at det er lidt som at tage på en rejse sammen. Først finder man ud af hvor man er henne lige nu og hvor man gerne vil hen. Dernæst skal man finde ud af hvad man allerede har i rygsækken som man kan bruge til dét, og hvad man skal ud og erhverve sig, så man tager det hele ét skridt af gangen. På rejsen hen til målet kan man blive udfordret på sin måde at gøre ting på og handle på og det er dette jeg kan hjælpe med at facilitere. Coaching er i sit udgangspunkt en støttende og faciliterende samtale, som tager udgangspunkt i nuet og fremtiden.  

Når man taler om ledelsesudvikling er det blandt andet vigtigt at kortlægge lederens egen evne til selvledelse, og bevidsthed om styrker og svagheder, samtidig med at dette skal spille sammen med en medarbejderstab og alle deres individuelle ressourcer. Arbejdet med ledere vil derfor også ofte ligge i rummet mellem lederen og sine medarbejdere. Det kan være en arbejdsposition som er præget af ambivalens, frustration og uoverskuelighed, hvor min opgave vil være at skabe koherens, samarbejde og effektive arbejdsgange for alle parter. Til denne form for udvikling benytter jeg mig blandt andet af det app-baserede værktøPlay Your Talent, hvor vi udforsker hvordan man får udviklet på dét talent og potentiale man allerede har og hvordan det bedst kommer i spil i dén virksomhed man nu sidder i. Generelt set, for arbejdet med udvikling af medarbejdere og ledere er det vigtigt at have øje for konteksten, kulturen og alle de sammenhænge som medarbejderen og lederen er en del af. Dette skal spille sammen med den enkelte personlighed, så det kan være vigtigt at skabe et overskueligt overblik i arbejdet med dette, som Play Your Talent kan hjælpe med. 

Der kan være mange årsager til at man er single. Man har aldrig mødt den rette, man gider ikke lange parforhold, man syntes alle de gode er taget” eller man vil bare hellere fokusere på karriere eller lignende. Men når omverdenen skriger på at det gode liv” omfatter mand, hus og børn kan det blive en udfordring. Dertil kan jeg hjælpe med at få kortlagt hvad dine udfordringer består i og hjælper dig med at blive bevidst om eksempelvis uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og uopfyldte behov. Ofte ligger der en masse blokeringer og usikkerheder bagved årsagen til at man er uønsket” single, og man kan ofte tænke at man ville have det meget bedre hvis bare man fik en kæreste. Desværre er min erfaring at det ikke forholder sig sådan – man skal lære at have det godt med sig selv først, før man kan have det godt sammen med en anden. Dette vil også komme én til gavn, når man så træder ind i en kærlighedsrelation, fordi man så træder ind med en afklaring om hvem man selv er og hvad man har behov for.  

Parforhold kan for manges vedkommende bedst beskrives som en endeløs rutsjebanetur. Det kan både få os til at flyve på lyserøde skyer, men også få os helt ned i kulkælderen. Forelskelses fasen er ofte præget af sommerfugle i maven, spænding, glæde, ambivalens og følelsen af at leve udenfor tid og rum. Tankerne har svært ved at tænke på andet og det eneste man har lyst til er at udvikle på relationen. Men med tiden aftager spændingen og man kan opleve at føle vrede, frustration og afmagt. Men sådan er det for alle – følelserne kommer og går ligesom vinden blæser. Dét der kan være væsentligt at få hjælp til er når man mærker at de negative følelser i forholdet begynder at tage overhånd og præge relationen negativt. Man kan også begynde at føle et afsavn overfor de tidlige forelskelsesfølelser og tænke at gnisten er forsvundet. Men et parforhold er ligesom muskler – man skal træne den for at styrke den, og det er ikke sådan at bare fordi man har gjort det én gang, så holder det ved; et parforhold er et vedvarende arbejde, som man sammen skal være med til at løfte i kærlighed. Det er nemlig vigtigt ikke at lade sig forblænde af populærkulturens portrættering af kærlighed og forhold, som har en tendens til at skabe urealistiske forventninger til parforholdet. Nogle gange er det svært, nogle gange elsker man ikke hinanden, nogle gange bliver man såret og nogle gange sårer man – det er et vilkår i parforholdet. Det vigtige er, at der er en balance i de forskellige følelser og at man føler sig tryg i relationen og har tillid til hinanden – på trods. Det menes at ulykkelig kærlighed er årsag til halvdelen af selvmord i Danmark, så det er vigtigt at tage hånd om problemerne når de opstår. 

Èn af de store udfordringer parforholdet står overfor er når man bliver forældre. Det forholder sig sådan at 42% af førstegangsforældre går fra hinanden indenfor barnets 2 første leveår. Dette skyldes mange forskellige faktorer og vil variere fra parforhold til parforhold, men fælles er at hverdagen bliver vendt fuldstændig på hovedet. Mangel på søvn, forandring af sine rutiner og manglende nærhed med sin partner kan skabe frustration, afmagt og manglende overskud generelt til at rumme alle de nye følelser der følger med forældre-rollen. Det bliver derfor særligt væsentligt at være opmærksom på hvornår det begynder at gå skævt og så søge hjælp, før det eskalerer.  

Skulle det dog ske at man er nødsaget til at blive en del af de 42% kan det også være nødvendigt at få hjælp til at skabe fundamentet for et godt samarbejde omkring børnene. Børnene er oftest de største tabere når man bliver skilt, og derfor kan det være godt at arbejde sammen som familie i transitionen til at skulle være hver for sig. Det kan dermed også være godt for børnene at have et neutralt rum, hvor de kan give udtryk for deres følelser, uden at være ked af at såre én af forældrene eller begge.