Kliniske behandlinger

Inden for klinisk praksis har Acindria stor erfaring med klinisk psykologisk rådgivning og kan blandt andet tilbyde behandlinger/rådgivning inden for følgende områder:

Selvkritik er ikke nødvendigvis farligt, alle går og siger grimme ting og skælder ud på sig selv. Men det kan tage overhånd, som gør at man glemmer sig selv og sine ønsker, man lever efter andres forventninger og krav. Har svært ved at stå fast i sig selv og åbne sig op over for andre. Hos Acindria tilbyder vi individuel og gruppeterapi, som hjælper med at komme i kontakt til dine følelser og behov.

Læs mere

Kroniske- og funktionelle smerter, kan have psykologiske konsekvenser. Såsom at have problemer med at huske på selv de små ting og at have koncentrations besvær, på studiet eller på arbejdet. Hos Acindria tilbyder vi flere behandlingsformer, som giver teknikkerne til at kunne acceptere og håndtere situationen, så man trods smerterne kan leve et godt liv.

Læs mere

Det handler ikke om mad, men maden er et symptom på at noget i livet er svært, man kan ikke tænke på andet end mad, vægt og krop – maden styre én. Ensomhed, tristhed, skam og indre tomhed kan medføre at man enten sulter sig selv eller overspiser. Hos Acindria tilbyder Tea Frigaard behandling, som bliver tilpasset din historie og lære dig nye alternativer for at håndtere dit liv og dine følelser.

Læs mere

Der kan være mange forskellige årsager til, at man tvangsoverspiser, og disse årsager kan variere meget fra person til person. Dog gælder det, ligesom ved de øvrige spiseforstyrrelser, at tvangsoverspisning handler om andet og mere end mad. Tvangsoverspisning (BED) er et symptom på, at der er noget andet i livet, der er svært. Når man lider af tvangsoverspisning (BED), bruger vi nogle gange udtrykket, at man ”spiser på sine følelser”. På denne måde bliver overspisningerne en strategi til at håndtere ubehagelige følelser som angst, vrede, sorg, uro eller indre tomhed.

Læs mere

Der kan ske ting i hverdagen eller på arbejdet, som får en til at føle at man er ved at miste kontrollen over sit eget liv. Man kan have svært ved at sætte grænser for sig selv, påtage sig for mange opgaver, som man ikke kan fuldføre – ubalance i livet. Dette kan være nogle af tegnene på stress. Hos Acindria tilbydes der forskellige former for forebyggelse, behandling og kurser i forhold til stress.

Læs mere

Om man er uddannet psykolog, eller om man er i gang med det sidste på studiet, så vil man altid gerne udvide sine færdigheder til at udøve terapi.
Hos Acindria tilbyder Jette Goller Kloth Nieland og Jonas Borg Kjerkegaard video-supervision der igennem 3 moduler ligger fokus på udvikling af ekspertise i psykoterapi med fokus på psykologers interpersonelle evner, samt de færdigheder som betegner de bedste psykologer.

Supervisionen tilbydes til psykologer sidst på deres studie og til psykologer for opnåelse af autorisation.

Læs mere

Kriser & Sorg

Uventede dødsfald, vold, ulykker, livstruende sygdomme og andre pludselige livsændringer kan medføre et traume, som kan udløse angst og stress, og til tider kriser.

Mangel på selvværd eller selvtillid

Mangelen på selvværd eller selvtillid kan ramme os alle, det handler ofte om angsten for ikke at kunne slå igennem eller følelsen af ikke at være god nok.

OCD & Angst

Obsessive compulsive disorder. Tvangspræget adfærd, kan være tvangstanker og tvangshandlinger, som kan medføre angst eller væmmelse mod sig selv.

Parforholds problemer

Fokus på at hjælpe par med at få løst fastlåste konflikter og takle uoverensstemmelser, så parforholdet kan lykkes igen og genoprette kommunikationen.

PTSD

Posttraumatisk Stress Disorder. En psykisk lidelse, som generelt er en meget intens angst – nærmest rædsellignende tilstand, samt ubehagelige fysiske reaktioner.

Skilsmisse ramte

Et samlivsbrud medfører ofte store omvæltninger for både voksne og børn. Det stiller store krav til de voksne og deres kommunikation og store krav til konflikthåndtering.

Studie problemer

I forbindelse med sit studie oplever mange studieproblemer, der stilles ofte en masse krav fra en selv og fra andre, som kan være svære at håndtere alene.

Voldsramte

Inden for arbejds relateret vold, grupperelateret vold, seksuelle overgreb, trusler om vold eller overgreb, vold i familien, vold i parforhold, voldtægt m.m.

Gruppeterapi behandling

HOS ACINDRIA FINDES ET TILBUD OM GRUPPETERAPI

Hver af os har sit eget liv og sine egne erfaringer, som indgår i vores personlige historie. Gennem et arbejde med disse historier, sammen med en flok ligesindede, kan der sættes ting på ‘plads,’ så man kan komme videre i livet:

 1. Måske kredser du omkring forskellige vanskeligheder – f.eks., hvis du har mistet én du holder af og har svært ved at finde mening med livet eller finde vej ud af sorgen.
 2. Måske er du ramt af depression og har behov for at få det talt igennem og få hjælp af en art, som lægen ikke kan give.
 3. Måske har du bare behov for at have samtale med en professionel, som kan hjælpe med at kaste et klarere lys over dine muligheder, dine evner og dine kompetencer.

Samtalerne vil være baseret på et systemisk/narrativt grundlag. Kort fortalt skal det forstås således, at udgangspunktet:

 1. Findes i din familie og andre personer, der har betydning for dit liv.
 2. Baserer sig på, hvordan du forstår dig selv ud fra dit eget liv, dine erfaringer og din egen historie.
 3. Findes i de betingelser som fysisk og psykisk er dit livsgrundlag.

Vi får i fællesskab sat ord på, og du bliver udfordret i de ”taget for givet”-forståelser, du har med dig.

Angst

Angst er en normal følelse, der beskytter os mod fare, men den kan være forstørret af biologiske årsager eller stamme fra tidligere erfaringer, hvor du blev meget bange.

Har du oplevelsen af, at din angst påvirker dit selvværd og din bevægelsesfrihed? Har du bekymringer i forbindelse med præstationsprægede situationer, i forbindelse med at være sammen med andre mennesker eller noget helt tredje, og forstyrrer angsten din koncentration og lammer dig?

Fylder angsten så meget, at den er invaliderende for dit liv? I så fald kan deltagelse i en gruppe med fokus på angst måske være noget for dig.

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. 1,5 time (90 min) pr. gang. Prisen for deltagelse er kr. 330/time i alt pr. gang kr. 445,-. Binding på 4 gange 1,5 time. Gruppeterapien foregår i Acindrias lokaler Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Gruppeterapien foregår hver anden fredag i lige uger kl. 10.30-12.00.  Behandlende psykolog: Jonas Borg Kjerkegaard

Cool kids angst behandling

Er et familiebaseret gruppefprløb, som har fokus på at hjælpe familier med børn mellem 7 og 13 år, som oplever angst. Acindria tilbyder løbende Cool Kids forløb, som giver både børnene og forældrene teknikkerne til at håndtere angsten, sammen med andre familier som står i samme situation.

Depression

Depression er ikke det samme som sorg og tristhed over en ydre begivenhed. Det er en sygdom, der i større eller mindre grad kommer indefra, selvom det ofte er en ydre begivenhed, som udløser den. Omkring 15% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt blive ramt af depression.

Depression har alvorlige følger i form af bl.a. social isolation, tab af arbejdsevne, ensomhed og i nogle tilfælge dødsfald. I gruppeterapien forsøger vi i fællesskab at få en forståelse for sygdommen depression og tale om de forhold, som trækker dig yderligere ned i den depressive tilstand.

Føler du dig ramt af følelser såsom ensomhed og skyld? Har det fået konsekvenser for dit livsmod og din arbejdsevne? Så er gruppeterapi med fokus på depression måske en hjælp for dig!

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. 1,5 time (90 min) pr. gang. Prisen for deltagelse er kr. 350/time i alt pr. gang kr. 525,00. Binding på 4 gange 1,5 time. Gruppeterapien foregår i Acindrias lokaler Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Gruppeterapien foregår hver anden fredag i ulige uger kl. 10.30-12.00. Behandlende psykolog: Jette G. K. Nieland.

Voldsramte

Der er mange typer af vold og overgreb

Den tavse og usynlige vold som omverdenen ikke umiddelbart kan se, som kan være både psykisk og fysik. Den synlige vold som kan ses direkte eller indirekte via blå mærker m.m.  Nogle eksempler kan være:

 •  Arbejds relateret vold
 • Grupperelateret vold
 • Seksuelle overgreb
 • Trusler om vold eller overgreb
 •  Vold i familien
 • Vold i parforhold
 • Voldtægt

Uanset hvilken form for vold eller overgreb der er tale om, er den vigtigste prævention at bryde tavsheden. Vi har erfaring i at hjælpe folk der er volds ramte og hjælper dig med at få mod til at tage det næste skridt og komme videre Målet er at reducere depression, angst, stress samt skabe øget trivsel.

Individuel samtalepris:
Prisen pr. time ved individuel rådgivning kr. 1.250,-

Gruppeterapi:
Deltagerantal fra 4 — 8 personer.
Fortløbende gruppe
Prisen for deltagelse er 330,- kr. pr. 1,5 time (90 min). Binding på 4 gange 1,5 timer. Betales senest ved opstart.

Kursus behandling

Kursus i stress håndtering.

Stress er kendetegnet ved oplevelsen af ubalance mellem omverdenens krav og de ressourcer, som man har til rådighed for at opfylde disse krav. Genkender du følgende spørgsmål er et kursus med fokus på stress håndtering måske noget for dig.

Har du svært ved at trænge igennem til din leder eller kollegaer?
Påtager du dig for mange opgaver?
Oplever du at miste fokus og kontrol?

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr. Kurset foregår i Acindrias lokaler Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Behandlende psykolog: Jette Goller Kloth Nieland.

Skabelsen af en ny sti.

Mindfulness kursus med fokus på at være til stede i nuet.

Mindfulness defineres som evnen til at være bevist nærværende i det aktuelle øjeblik. Med et mindfulness-kursus vil du blive bedre til at distancere dig fra og give slip på uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre.

Mindfulness er kendt for at forebygge og reducere depression, angst og stress samt at fremme koncentration og hukommelse. Træning i mindfulness kan ligeledes styrke smertehåndtering samt øge trivsel og livsglæde. Kræfter frigives til at efterleve egne værdier, drømme og mål.

Gruppestørrelse og pris:

Deltagerantal vil være fra 4-8 personer. Prisen er 300,- kr. pr. time for 8 x 2 timer ugentligt og strækker sig dermed over ca. 2 mdr. Kurset foregår i Acindrias lokaler på Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Psykisk selvforsvar

Acindria tilbyder kursus i psykisk selvforsvar for voldsramte. Flere undersøgelser viser, at en udstråling af selvværd, selvsikkerhed og mod nedsætter risikoen væsentligt for at blive udsat for vold. En positiv selvopfattelse er ikke noget, du bare har eller ikke har; den kan opbygges og skal vedligeholdes. Du kan udtrykke dine meninger på mange måder; med mimik, kropsholdninger og ord.

Der vil være træning af forskellige måder at kommunikere på samt undervisning i, hvordan psykisk selvforsvar kan forstås med tydelig kommunikation som omdrejningspunktet.

Den gode skilsmisse findes muligvis ikke – men vejen til en bedre skilsmisse findes.

 I trygge rammer tilbyder Acindria individuel, par eller grupperådgivning der giver viden, redskaber og større motivation til at komme igennem et svært samlivsbrud

 Et Samlivsbrud medfører ofte store omvæltninger for både voksne og børn. Det stiller store krav til de voksne og deres kommunikation og store evner til konflikthåndtering.

Vi tilbyder et koncept som giver indsigt i hvad der fremmer og hæmmer et godt samarbejde. Der er fokus på:

 1. Hvordan voksne ofte reagerer på brudprocessen
 2. Hvordan man kan samarbejde og kommunikere konstruktivt
 3. Hvordan eventuelle børn på forskellige alderstrin kan reagere på bruddet
 4. Hvordan I kan møde hinanden såvel som eventuelle børn på en god måde
 5. Inspiration til bl.a. bopæls- og samværs-aftaler

Indholdet er relevant for såvel separerede som dem, der har oplevet bruddet år tilbage.

I gruppeforløbene er der tale om en blanding af holdundervisning, refleksion og samtaletid. Der er ikke tale om egentlig  gruppearbejde som sådan i den store gruppe, men undervisning. Grupperådgivning tilbydes som et samlet weekendforløb eller en gang ugentlig i 1½ – 2 timer over ca. 2 måneder.