Tea, Cand.psych.

Bestil tid hos Tea

“For mig er det vigtigt at møde det menneske, som jeg sidder overfor, i øjenhøjde. Derfor lægger jeg stor vægt på at det, som vi beskæftiger os med i terapien, skal give mening ift. dig og dine individuelle behov”

Når du har fundet vej herind, er det måske fordi du søger hjælp til at tackle noget i dit liv der gør ondt og er svært. Vi kan alle i perioder opleve at møde udfordringer og problemer i vores tilværelse. Nogle gange kan disse udfordringer og problemer opleves som så altoverskyggende og uoverskuelige, at vi kan have svært ved at se en vej ud af dem. I sådanne situationer kan vi have brug for hjælp udefra til at komme godt videre.

Uanset hvad det er du kæmper med, kan det være en stor lettelse at få åbnet op og talt om det i livet som gør ondt. I sådanne situationer er det essentielt at blive mødt med varme, empati og respekt; derfor er nærvær og tillid kerneværdier i mit terapeutiske arbejde.  

Om mig

Som klinisk psykolog har særlig erfaring med behandlingen af:
– Selvværdsproblematikker
– Relationelle problemer
– Angstlidelser
– Depression
– Spiseforstyrrelser (herunder ligeledes tvangsoverspisning)
– Kropsskam
– Selvskadende adfærd
– Psykisk vold
– Vedvarende- og komplekse sorgreaktioner 

Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet og har flere års erfaring med både psykoterapi og psykologisk rådgivning. Udover mit virke som privatpraktiserende psykolog hos Acindria, har jeg ligeledes i en årrække beskæftiget mig professionelt med mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade, samt disses pårørende. Jeg har I denne sammenhæng både fungeret som personlig rådgiver og samtalegruppeleder. Jeg har herudover erfaring fra psykiatrisk regi, idet jeg har arbejdet på en afdeling for mennesker der lider af forskellige former for angst (herunder OCD og PTSD). I løbet af min uddannelse fordybede jeg mig ligeledes i forskelligt frivilligt arbejde – herunder b.la. ved forskellige væresteder for socialt udsatte og som studenterterapeut.  

For at kunne opretholde et højt fagligt niveau i mit arbejde, deltager jeg løbende I supervision. Herudover holder jeg mig ligeledes opdateret indenfor den nyeste forskning og litteratur.

Terapeutisk metode

For mig er det vigtigt at møde det menneske, som jeg sidder overfor, i øjenhøjde. Derfor lægger jeg stor vægt på at det, som vi beskæftiger os med i terapien, skal give mening ift. dig og dine individuelle behov. Det vil i praksis sige, at jeg ikke arbejder stringent ud fra nogen metode eller tilgang. På denne måde har vi i fællesskab mulighed for at skræddersy det terapiforløb som passer bedst til dig. Overordnet set kan min tilgang beskrives som holistisk i sit sigte, idet jeg altid tager udgangspunkt i det hele menneske. Jeg er af dem opfattelse, at psykiske lidelser aldrig udelukkende bør reduceres til hverken diagnoser eller symptomer. Derimod interesserer jeg mig meget for hvordan de unikke erfaringer og oplevelser, som vi hver især bærer med os, er med til at forme vores virkelighed – herunder ligeledes den måde, som de udfordringer, vi møder, kommer til udtryk.

I mit terapeutiske arbejde er jeg særligt inspireret af de psykodynamiske tilgange – herunder i særdeleshed ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi). Du vil opleve, at jeg ligeledes benytter mig af psykologiske redskaber fra de mere kongitivt-orinterede tilgange, som f.eks. Compassion-fokuseret terapi (CFT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Når maden tager magten

Oplever du ofte at miste kontrollen over din spisning?  Er tankerne om mad blevet så altopslugende, at de præger din hverdag negativt? Spiser du ofte store mængder mad i løbet af kort tid, men skammer dig efterfølgende over alt det, som du har spist? Så lider du måske af tvangsoverspisning, der på engelsk betegnes Binge Eating disorder – i daglig tale BED.

Det anslås, at op mod 75.000 mennesker i Danmark lider af en spiseforstyrrelse. Imellem 40.000 til 50.000 af disse mennesker lider af BED. Med andre ord er der flere mennesker i Danmark, der lider af BED, end der er mennesker, der lider af anoreksi og bulimi til sammen1.

På trods af, at tvangsoverspisning er den mest hyppigt forekomne spiseforstyrrelse, er den desværre også den mindst anerkendte. Det skyldes bl.a., at tvangsoverspisning endnu ikke eksisterer som selvstændig diagnose i det danske diagnosesystem (men den er heldigvis på vej!). Som konsekvens af dette oplever mange, der lider af BED, at det kan være vanskeligt at finde hjælp. Hos Acindria ønsker vi derfor at tilbyde specialiseret behandling til mennesker, der lider af BED.

Symptomer

Nogle af de symptomer, der kan opleves i forbindelse med BED er…

 • Tilbagevendende episoder med overspisning, hvor der indtages store mængder mad på én gang
 • En oplevelse af manglende kontrol over sit madindtag og sin sultfornemmelse
 • Følelser som afmægtighed og håbløshed – mange fortæller, at de har en følelse af, at det er maden, der styrer dem og ikke omvendt
 • Overspisningerne efterfølges typisk af skyld, skam og dårlig samvittighed. Dette kan resultere i, at man forsøger at skjule sine overspisninger for omgivelserne
 • Tanker om mad, krop, udseende og vægt kan fylde meget i ens hverdag –  man kan have stor utilfredshed med egen krop eller dele af den
 •  ”Enten-eller” tankegang (”enten har jeg fuld kontrol over maden og spiser 100% sundt, eller også kan det hele være lige meget, og jeg kan ligeså godt overspise”)
 • Dårligt selvværd – negative tanker om sig selv

Det handler om mere end mad

Der kan være mange forskellige årsager til, at man tvangsoverspiser, og disse årsager kan variere meget fra person til person. Dog gælder det, ligesom ved de øvrige spiseforstyrrelser, at tvangsoverspisning handler om andet og mere end mad. Tvangsoverspisning (BED) er et symptom på, at der er noget andet i livet, der er svært. Når man lider af tvangsoverspisning (BED), bruger vi nogle gange udtrykket, at man ”spiser på sine følelser”. På denne måde bliver overspisningerne en strategi til at håndtere ubehagelige følelser som angst, vrede, sorg, uro eller indre tomhed.

På kort sigt er overspisningen effektiv som strategi til at håndtere følelser. Mens man spiser, oplever man måske en umiddelbar følelse af lettelse, idet man for et kort øjeblik får luft fra den smertefulde indre tilstand, som man befinder sig i. På denne måde kommer overspisningerne til at fungere som en slags ”ventil”, idet man opnår et ”pusterum” eller en pause fra de svære følelser.

På længere sigt vil overspisningerne dog ofte skabe flere problemer end de løser. Overspisningerne er ofte forbundet med følelser af skyld og skam, som i sig selv kan være svære at håndtere og kan udløse flere overspisninger. Det er derfor nødvendigt at lære sig nye måder at være med sine følelser på, så de ikke længere giver liv til spiseforstyrrelsen.

Det handler om mere end vægt

Størstedelen – men ikke alle – der lider af tvangsoverspisning, er eller bliver over tid overvægtige. Derfor oplever mange med BED desværre også, at sygdommen enten overses eller fejlbehandles i sundhedssystemet, fordi fokus i højere grad bliver på deres overvægt fremfor de bagvedliggende psykiske problemer. Mange med BED fortæller også, at de har afprøvet alverdens forskellige diæter og slankekure og måske er lykkes med dem i perioder inden de igen er faldet i overspisningsfælden, da livet viste tænder.

Problemet med dette ensidige fokus på vægt er, at BED – ligesom de øvrige spiseforstyrrelser – bliver næret af restriktioner. Fokus på vægttab og slankekure kan altså i værste fald gøre spiseforstyrrelsen værre. I nogle tilfælde kan mennesker med BED f.eks. berette om, hvordan en striks slankekur var det, der kickstartede deres tvangsoverspisning i første omgang.

Det er derfor vigtigt, at der i behandlingen af BED ikke er fokus på vægttab. Før der kan arbejdes med en eventuel overvægt, er det vigtigt, at der arbejdes med de underliggende problemer, som giver liv til spiseforstyrrelsen. En central del af dette arbejde handler om at tillade sig selv at mærke de følelser, der er vanskelige at rumme, ligesom vi vil arbejde på, at du opnår et mere kærligt og accepterende forhold til dig selv. Når der fokuseres på vægttab, blokeres kontakten til kroppens egne signaler om, hvad den har brug for – både fysisk og mentalt. Det er vigtigt, at denne kontakt genetableres.

Behandling

Når det er så svært at komme ud af en spiseforstyrrelse på egen hånd, er det fordi, at spiseforstyrrelsen tjener som en mestrings- eller overlevelsesstrategi. Derfor består en central del af behandlingen i, at vi sammen forsøger at blive klogere på den rolle, som tvangsoverspisningen har spillet i netop dit liv. På denne måde bliver det muligt for os at arbejde med de tanker og følelser, der ligger til grund for dine overspisninger. I terapien vil du få hjælp til at udvikle mere hensigtsmæssige og sunde strategier til følelseshåndtering. Et andet vigtigt mål for behandlingen, er at hjælpe dig til at opnå et mere kærligt og accepterende forhold til dig selv, så du i mindre grad oplever, at dit selvbillede styres af tanker om mad og vægt. Psykoedukation vil ligeledes indgå som en central grundsten i behandlingen. Her vil du b.la. for indsigt i de psykologiske og fysiologiske mekanismer, der er med til at vedligeholde tvangsoverspisningen.

Det praktiske
Prisen pr. terapisession er 650 kr.
Bemærk: Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark har du mulighed for at få tilskud, så prisen reduceres.

Terapien foregår i Acindrias lokaler på adressen Fredensgade 9, 8000 Aarhus C.

Gruppeterapi for personer med tvangsoverspisning (BED)

Hvis du genkender dig selv i det, der er beskrevet her på siden, så er vores tilbud om gruppeterapi for personer med tvangsoverspisning (BED) måske noget som dig. Ligesom ved vores andre grupper, er det ikke en forudsætning for deltagelse i gruppen, at du er diagnosticeret med tvangsoverspisning/BED.
Når man lider af tvangsoverspisning, kan man føle sig meget alene. Ved at være sammen om de udfordringer, der knytter sig til at lide af tvangsoverspisning, oplever mange, at deres følelser af skyld og skam reduceres. På denne måde, kan det i sig selv opleves som en lettelse at møde andre, der står i samme situation som en selv.  På denne måde fungerer gruppen som et trygt rum, hvor der er plads til at dele det med hinanden, der er svært.

I gruppen vil vi primært have fokus på

 • At identificere hvilken rolle spiseforstyrrelsen spiller i dit liv
 • At finde frem til de tanker og følelser, der ligger til grund for din tvangsoverspisning (BED)
 • At blive klogere på de psykologiske og fysiologiske mekanismer, der er med til at vedligeholde din tvangsoverspisning (BED)
 • At skabe forbindelse til kroppen og blive bedre til at mærke dens signaler
 • At opbygge en ”værktøjskasse” af alternative strategier til følelseshåndtering

Hvorfor gruppeterapi?

Formålet med gruppeterapi er at lære sig selv bedre at kende igennem mødet og dialogen med andre. Gruppen er et trygt sted, hvor du kan øve dig i nye måder at være i dit liv på og hvor du vil møde både støtte og anerkendelse fra de andre gruppedeltagere. I vil have mulighed for at spejle jer i hinandens ligheder og forskelle, og lære af hinandens udvikling.

Gruppeleder

Gruppen ledes af mig – psykolog Tea Frigaard. Jeg har solid erfaring med at arbejde professionelt med mennesker, der er berørt af alle typer af spiseforstyrrelser. Som gruppeleder er det mig, der har ansvaret for at skabe en tryg atmosfære i gruppen, hvor der er plads til både udvikling og refleksion. Tavshedspligt er en vigtig forudsætning for gruppen. Du er som gruppedeltager velkommen til at tale med andre om det, du oplever i gruppen, men du må ikke tale om de andre gruppedeltagere på en måde, så andre kan genkende dem.

Det praktiske


Gruppeterapien er et forløb på 10 gange à 1,5 timers varighed. Gruppen vil bestå af 6-8 personer + gruppeleder.

Prisen er 350 kr. pr. gruppegang, hvilket svarer til 3500 kr. for hele forløbet.
Bemærk: Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, har du mulighed for at få tilskud, så prisen reduceres.

Inden gruppens start, vil du blive inviteret til en lille forsamtale hos mig. Her vil vi lære hinanden lidt bedre at kende og tale om, hvad du gerne vil arbejde med i gruppen.

Hvis du tænker, at gruppeterapi kunne være noget for dig, eller blot er interesseret i at høre nærmere om tilbuddet, er du velkommen til at kontakte Acindria på telefon + 45 86 14 22 12 eller pr. mail info@acindria.com

Spiseforstyrrelser

En spiseforstyrrelse kan komme til udtryk på mange måder og have mange navne: anoreksi, bulimi, tvangsoverspisning, ortoreksi, megareksi, træningsafhængighed, mfl. Hvert navn dækker over en række karakteristika ved lidelsen, men siger i sig selv ikke noget om den unikke fortælling hvert menneske kommer med og hvad der er med til at give liv til lige præcis deres spiseforstyrrelse.

Vi forstår spiseforstyrrelser som en strategi, der er udviklet til at håndtere noget i livet, der er svært. Symptomerne – kontrol, overspisning, opkast – forstår vi som måder at udholde eller dulme svære tanker og følelser som ensomhed, tristhed, skam og indre tomhed.

Vi er i vores behandling ikke optaget af hverken diagnoser eller diagnosekriterier, men derimod nysgerrige på at se ind bag ved spiseforstyrrelsen og sammen med dig forstå netop din historie og hvilken rolle spiseforstyrrelsen spiller i dit liv. For at kunne give slip på spiseforstyrrelsen, mener vi, at det er vigtigt at forstå, hvordan og hvorfor spiseforstyrrelsen er blevet en nødvendig strategi til at håndtere livet– og lære nye alternative og mere hensigtsmæssige måder at håndtere dine følelser og dit liv på.

Vi ved, at det kan være en stor udfordring at søge hjælp, når man lider af en spiseforstyrrelse. Derfor arbejder vi også ud fra en forudsætning om, at du kender dig selv og spiseforstyrrelsen bedst og tilpasser behandlingen til netop dig og dine behov.

Anoreksi, bulimi og tvangsspisning (BED):

For nogen kan det give en følelse af genkendelse at læse om de forskellige spiseforstyrrelser og deres symptomer og karakteristika. Genkendelse kan være første skridt mod at få hjælp. Vi har derfor prøvet at sætte lidt ord på nogle de mest kendte spiseforstyrrelser anoreksi, bulimi og tvangsspisning.

Måske genkender du dig selv helt i én af kategorierne, eller måske genkender du lidt fra den ene og lidt fra den anden. Det er helt normalt.

Anoreksi

Personer med anoreksi har et stort ønske om at tabe sig, frygter at tage på og har ofte en oplevelse af sin krop som værende tyk og ulækker. De prøver derfor at begrænse indtaget af mad så meget som muligt og kan i perioder sulte sig selv helt. Nogle oplever at blive ængstelige og utilpasse ved at have mad i maven, ved at spise mere end det ”tilladte” eller ved at spise ”forbudte” madvarer.

Mennesker, der lider af anoreksi, er ofte meget perfektionistiske, har et stort behov for kontrol og stiller urealistiske krav til sig selv om at være 100 % perfekte, hvilket forstærker et i forvejen negativt selvværd, når dette ikke er muligt.

Bulimi

Personer med bulimi har – ligesom personer med anoreksi – en frygt for at tage på og ofte et ønske om at tabe sig, som de måske forsøger at opnå ved at følge bestemte diæter eller slankekure. Personer med bulimi oplever at miste kontrollen over maden og have såkaldte overspisningsepisoder, hvor de spiser store mængder af mad på én gang. Nogle planlægger deres overspisninger med faste ritualer, andre oplever at overspisningerne er mere impulsprægede, som noget der overmander dem.

Kendetegnet ved bulimi er, at overspisningsepisoden efterfølges af udrensende eller kompenserende adfærd, hvor personen eksempelvis kaster maden op igen, dyrker overdreven motion eller tager afføringsmidler. Både overspisningsepisoderne og den efterfølgende udrensning er forbundet med stor skam og opleves ofte som et nederlag, der bekræfter personen i sin negative selvopfattelse.

Tvangsoverspisning (BED)

Personer der lider af tvangsoverspisning (BED) oplever at have tilbagevendende episoder med overspisninger, hvor de mister kontrollen over maden og spiser store mængder på én gang. Modsat bulimi vil en person med tvangsoverspisning (BED) ikke have kompenserende eller udrensende adfærd efterfølgende. Ligesom ved bulimi, vil nogle planlægge deres overspisninger med faste ritualer mens andre oplever at overspisningerne er mere impulsprægede.

Episoderne med overspisning opleves som et tab af kontrol og er ofte forbundet med stor skam og væmmelse over sig selv, hvorfor personen ofte skjuler overspisningerne for andre.

Tvangsoverspisning (BED) er en mere ukendt og ofte overset spiseforstyrrelse. Det på trods af, at det er den mest hyppige af alle spiseforstyrrelserne og har lige så store psykiske så vel som fysiske konsekvenser som de øvrige spiseforstyrrelser. Der er på nuværende tidspunkt meget få behandlingstilbud til mennesker, der lider af tvangsoverspisning. Derfor har vi i Acindria lavet et specialiseret behandlingstilbud til netop denne målgruppe. Vi tilbyder både individuel behandling og gruppebehandling. Det kan du læse mere om [her].

Tvangsoverspisnings folder